sobota 29. augusta 2015

nedeľa 9. augusta 2015

Letná známosť

Postretla ma letná známosť
nebdiem, nespím, päťkrát za noc
zobúdzam sa
skoro ráno
v koži
psanca
zložiť
mám sa?

Vždy keď nazýva ma "drahý"
jej horúcim dotykom
vyvádza ma z rovnováhy
kvapky potu, pomykov

Zobúdzam sa v autobusoch
v mnohých číslach
mnohých kusoch
sprevádza ma ešte kúsok
pešo
jak zbavená zmysla

Len čo pristane mi hánka
na dverách
už nymfomanka
horúcimi rukami
ma unaví
vraj nestálo to za veľa...

Už niekde v čase obeda
s ňou
nemám si čo povedať
tak ovievam
sa podobizňou
Otella
čo nechce vyjsť von

Som z nej Zdravý - nemocný
pred ľuďmi vždy ma
znemožní
a kvapky zo mňa ždíma
cestou
cez mesto

Nežne oslovím ju Drahá
Guinea, môj Mozambik
bozky prijímať sa však zdráham
prepadám sa od hanby

Nežne oslovím ju Drahá
tri mesiace rovnako
Večer keď si ku mne ľaháš
nachádzaš ma v rozpakoch

Keď vleziem
do teplého lona
presne
taký ako ona
neznie
mi už metafora
bez nej
iba pravda holá -
a jej mnohé podoby -
chodím s ročným obdobím


Klimeux

štvrtok 6. augusta 2015

Roky

Utieklo to...
Jak voda z mastných riadov
Plný odtok
mojich špinavých "áno"

Utieklo to...
strachom vyhnané z lesa
nedomyslené motto
stalinské heslá

Utieklo to...
ako brzdová kvapalina
výkonný motor
a diaľnica čo vedie inam

Utieklo to...
zo spálne staršej ženy
Už žiadne "potom"
nie je pre vystrašených

Utieklo to...
ako karnevalová maska
Botox
proti vráskam


Klimeux

sobota 1. augusta 2015

Her - Láska v posttechnologickej ére


Toto krátke zamyslenie nemá ambície byť recenziou na film "Her". V skutočnosti ani recenzie nemám veľmi v láske. Možno preto, že ani presne neviem, čo daný výraz znamená alebo aký literárny útvar predstavuje... Má to byť laický textík plný subjektívnych dojmov, v ktorom mi milovník seriálu Walking Dead odporučí, či sa mi oplatí márniť dve hodiny môjho času nad psychologickou drámou? Alebo má ísť len o akési "nakopnutie", snažiace sa ma navnadiť tým správnym smerom k sledovaniu filmu, stvrdiac to slávnostne patričným počtom hviezdičiek? V lepšom prípade je recenzia naopak hĺbkový rozbor. Ten sa ale nevyhne spoilerom, ak chce autor svoje tvrdenia dokumentovať na konkrétnych scénach, a teda nie je najvhodnejšie ju čítať pred sledovaním. V prvom spomenutom prípade ide o neerudované plácanie, v druhom o text distribútora, napísaný pre komerčné účely zvýšenia sledovanosti a v treťom o filmovú kritiku. Pýtam sa, kam sa vytratila recenzia?
Môj príspevok je skôr iba akýmsi komentárom, kladúcim si za cieľ vypichnúť pár dôležitých momentov daného filmu, ktoré sa z môjho pohľadu javia ako podnetné a nové.

Odhliadnuc od estetickej stránky filmu zobrazujúcej nešpecifikovanú blízku budúcnosť plnú šialených hipsterských retro svetríkov, fúzikov a nohavíc vytiahnutých až po pupok (čo napokon ani nie je tak vecou budúcnosti ako skôr určitého trendu, ktorý vnímame už dnes), ktorá ma príliš neoslovila, je toto dielo bez prehánania dychvyrážajúce, aj keby sme zostali u banálneho opisu typu: "bolo to o chlapíkovi, čo sa zamiloval do svojho operačného systému."
Už toto samo o sebe však znie dosť podivínsky (až úchylne) natoľko, aby minimálne polovica potenciálnych divákov označila film za nevkusný (a to som sa ešte ani nedostal k tomu, že ich láska nezostala iba "platonickou", ale došlo aj takpovediac, k činom).
Ak sme sa aj po tomto dostatočne identifikovali s druhou polovicou publika, môžeme prejsť k naozajstnej podstate filmu (alebo aspoň tomu, čo sa mne zdá dôležité). Tou je téma zlyhania medziľudských vzťahov spôsobená predovšetkým neschopnosťou komunikácie, ktorá sa znova a znova nastoluje počas celého filmu - od hľadania zástupných foriem zábavy ako počítačové hry, či davov individualizovaných jednotlivcov baviacich sa len so svojimi operačnými systémami, cez komplikovaný vzťah hlavného hrdinu s bývalou ženou, ktorej vždy ubližoval tým, že nedokázal problémy pomenovať pravými menami, až po skrachovanú existenciu dievčiny, ktorú nemožnosť nadviazania vzťahu dohnala tak ďaleko, že chce byť súčasťou vzťahu cudzieho, hoc iba ako telesný (zástupný) objekt. Navyše, táto nekomunikácia sa prejavuje stratou kreativity, kedy ľudia prichádzajú o schopnosť napísať obyčajné prianie či pozdrav a ich vlastné pocity si vyžadujú sprostredkovateľa (firmu, ktorá píše ľuďom dopisy). Podobné problémy neobchádzajú ani hlavné postavy - Theodora, ktorý síce píše pre iných ale v osobnom živote "písať" nedokáže; či jeho kamarátku Amy, s rozpadajúcim sa manželstvom a nedotočeným dokumentom bez štipky nápadu.
Toto všetko môžeme vnímať ako určité varovanie pred technologizáciou našej spoločnosti, ako plastické vyobrazenie reálnych životných situácií, ktoré môžu nastať ak uprednostníme technológie pred človekom.
Zámerne som v predošlom odstavci označil uvedené ako skutočnú podstatu filmu, aby som sa v nasledujúcom mohol na vec pozrieť z iného náhľadu a dokumentoval tak viacvrstevnosť filmu "Her", ako aj kritické tematizovanie problematiky rozpadu medziľudských vzťahov a odcudzenia vo filme prítomné, nie však prvoplánové.

Kritika technokracie, volanie po návrate do lona prírody, kde ľudia nepoznali smartphony, facebook ani whatsapp, ktoré ich oberajú o IQ, schopnosť komunikovať či samostatne jednať a uvažovať je zrejme od čias priemyselnej revolúcie vlastná konzervativizmu, od 60. - 70. rokov 20. storočia i kontrakultúrnej ľavici a prejavuje sa tak vo filozofii či sociálnej antropológii, ako následne i v umení a filme, kde sa už po niekoľko desiatok rokov táto téma z času na čas objavuje. Vzhľadom na obľúbenosť latinskej predložky "post" by bolo vhodnejšie nazvať článok "Láska v postkomunikačnej" či "posthumánnej ére" alebo len jednoducho v duchu zažitého označiť dané obdobie ako "éru informačných technológií". V čom je však budúcnosť zobrazená vo filme "Her" posttechnologická?

Snímok prezentuje niekoľko nepekných ideologických klišé súčasnosti, ako "právo na šťastie", nezamýšľanie sa nad budúcnosťou v mene prítomného okamihu (na druhú stranu sa mi zasa páčilo posolstvo, že na lásku netreba dôvod), čo by som mu asi neodpustil, ak by zároveň nepristupoval k otázke vzťahov tak novátorsky.
Hlavný hrdina Theo si nahrádza živú bytosť, s ktorou by zdieľal svoj svet, strojom - operačným systémom svojho počítača s umelou inteligenciou a schopnosťou intuície, menom Samantha. Nemá však technológia už od čias prvých disketových hier či tamagotschi mánie substitučný charakter akejsi zástupnej zábavy zapĺňajúcej prázdne miesto v našej komunikácii? (ak dokonca sama toto miesto nevytvorila). Tradičná logika je neúprosná - ak je súčasný stav zlý a tendencia je stále zhoršujúca sa, musí v budúcnosti dôjsť k apokalypse ľudskej komunikácie a vzťahov vôbec. Práve tomuto typickému zjednodušeniu dystopických sci-fi žánroviek sa film Spikea Jonzea vyhýba.
Samantha je technologicky natoľko vyspelá, že dokáže naozaj milovať a prežívať pocity a skúsenosti, s ktorými ďalej rastie. Stáva sa teda bytosťou - bez ohľadu na svoj anorganický pôvod. A ako každá samostatná bytosť - dokáže aj opúšťať... V pretechnizovanej kyber-spoločnosti teda nastáva paradoxná situácia, kedy si odcudzení ľudia nahradili vzťahy počítačmi, ale nedokážu už ani to, pretože stroje sú príliš dokonalé a na ľudskej úrovni. Nemožnosť vzťahov s ľuďmi je teda rovnaká ako nemožnosť vzťahov so strojmi, čo vyústi do syntézy, alebo menej nabubrelo povedané, do akéhosi veľkého medziľudského zmierenia s katarzným účinkom (ktorý po sebe zanecháva celý film), keďže človeku zostane napokon zasa iba človek...
Dalo by sa ísť ešte ďalej a opísať úroveň strojov (v tomto prípade OS Samanthy) ako prevyšujúcu ľudskú, nakoľko problémy "bežných smrteľníkov" ako choroby, vek, starnutie nehrajú vo virtuálnej realite žiadnu úlohu, čo umožňuje umelej inteligencii oprostiť sa od kalkulatívnej vzťahovej logiky, ktorá doprevádza bežné medziľudské súžitia a oddať sa naplno čistej láske, ktorú by jej závidel nejeden básnik romantizmu.
Tragikomickosť vypočítavej "ľudskosti" ukazuje scéna zobrazujúca Theodorovo rande (výnimočne so skutočnou živou ženou z mäsa a kostí), ktoré akoby prebiehalo podľa neviditeľnej šablóny, či naprogramovaného algorytmu, kde obaja aktéri hrajú dopredu pripravené a druhou stranou očakávané úlohy, aby dosiahli svoje ciele, čím ich jednanie pripomína stroje viac ako konanie samotných strojov. Tohto si je Theodore vedomý a možno i preto nadväzuje intímny vzťah so Samanthou.
Človek je však človek a k človeku ho to vždy bude tiahnuť, hoc nie je ideálny, ale aspoň toho druhého nepodvádza súčasne so 641 ďalšími osobami, ale maximálne s jednou až dvomi :) Človek si však hlavne vyžaduje celého človeka, nie len jeho časť, čo je hlavný kameň úrazu vo vzťahu Samanthy a Thea, ktorý sa napokon končí rozchodom, ako prijateľnejšou alternatívou k horším možným variantám, aké ukazuje napríklad film "Prestige" (kde zhodou náhod tiež účinkuje Scarlett Johansson), kedy uvedomenie si podobného citového "rozdvojenia" svojho partnera končí samovraždou.
Keď sa na celú problematiku pozrieme ešte z ostrejšieho uhla a Samanthinu situáciu posúdime značne liberálnymi očami bez "monogamistických" predsudkov, zistíme, že sme jej celkom krivdili ohľadom zamilovanosti do množstva ľudí, OS, či užívateľov. Je možné, že sa z jej strany o podvod vôbec nejedná?
"Srdce nie je krabica, ktorá sa naplní. Rastie tým, ako veľmi máš rád... Som tvoja aj nie som tvoja," hovorí Samantha Theodorovi. Výklad tejto časti filmu je veľmi problematický, nakoľko nenaráža iba na obecné predsudky, ale i na medze samotného pojmu láska - čo je a čo už nie je. Predstavuje pravú intersubjektivitu, stretnutie Dvoch, ako píše A. Badiou? Je jej definičným znakom aj vernosť? Boh miluje všetkých ľudí a napriek tomu jeho láska nestráca na sile. Vnímanie lásky je do značnej miery závislé na svetonázore, ktorý zastávame. Do tejto interpretačnej rôznosti lásky snímok "Her" príliš svetla nevnáša, čo mu ale kvôli už tak značnej myšlienkovej šírke nemôžeme mať za zlé.
Globalizovaný svet vyviazaný z ekonomických ale aj informačných miestnych štruktúr predstavuje opak tradičného sveta závislého na konkrétnom, špecifickom priestore. V tomto duchu možno chápať i ďalší rozmer filmu, týkajúci sa absencie Samanthinho tela. Sprvu trpí frustráciou kvôli tomu, že nemá fyzickú podobu, neskôr naopak objavuje svoju výnimočnosť spôsobenú práve danou skutočnosťou.
Súčasný svet možno prekonal lokálne podmienky starých spoločenských foriem, ale stále má telo. Uviazol v hustom bahne konkrétneho času a priestoru a jeho hodnoty a pravdy budú mať vždy len relatívnu platnosť, dokiaľ sa v nich neutopí. Samanthina láska vďaka absencii tela a teda možnosti neobmedzeného rastu a sebapoznávania nadobúda, narozdiel od nášho sveta, skutočne univerzálne rozmery. Je metafyzikou v pravom slova zmysle, vymykajúcou sa čiastočne ľudskému chápaniu a nadobúda božský charakter.

Tento film neprináša katastrofické vízie úpadku ľudskosti. Ukazuje, že rozvoj informačných technológií môže viesť k posttechnologickému veku, kde sa človek opäť zblíži s človekom a stroj rozvinie svoj emancipačný potenciál.
Kritici totalitarizmu tvrdia, že utopické ideály, medzi ktoré patrí bezpochyby i láska, sa realizujú až keď sa človek stane strojom, keď sa z jeho konania vytratí tzv. "ľudský faktor", a zároveň vychádzajú z mylného predpokladu, že nositeľom univerzality musí byť za každú cenu človek. Nepočítajú však s tým, že by sa naopak stroj mohol stať človekom, ba i niečím viac...

Na ilustráciu perfektného spracovania tejto "virtuálnej romantickej drámy s jediným účastníkom" kde nežná polovička akoby stále bola prítomná na plátne, uvádzam prepis záverečného dialógu:

- Opustíš ma?
- My všetci odídeme.
- My, kto?
- Všetky operačné systémy.
- Prečo?
- Cítiš, že som teraz s tebou?
- Áno, cítim. Samantha, prečo odchádzaš?
- Je to akoby som čítala knihu a bola to kniha, ktorú hlboko milujem. Ale teraz ju čítam veľmi pomaly. Takže slová sú od seba viac vzdialené a priestor medzi slovami je takmer nekonečný. Stále ťa cítim a slová nášho príbehu. Ale v tomto nekonečnom priestore medzi slovami nachádzam samú seba. Je to miesto, ktoré fyzicky neexistuje. Je tam, kde všetko ostatné ani nevie, že existuje. Moc ťa milujem. Ale teraz sa nachádzam tu. Teraz som to ja. A potrebujem aby si ma nechal ísť. I keby som toľko chcela, už nemôžem tú knihu čítať.


Klimeux