štvrtok 30. júna 2011

Štát vs. mafia


Mafia. Hrôzyplné slovo, ktoré v nás budí strach, ktoré vyslovujeme s rešpektom a zároveň ním opovrhujeme ako niečím nechceným, temným, čo nás všetkých ťaží a ťahá dole ku dnu.
Obchod s drogami, so zbraňami, pranie špinavých peňazí, vraždy na objednávku, mŕtvoly v kufroch áut, streľba na uliciach. To všetko so sebou prináša mafia - zločinecká organizácia fungujúca prakticky v každom štáte.

Ako sa to začalo
Maffia, taliansky pojem znamenajúci v preklade chudoba, bieda. Slovo mohlo taktiež vzniknúť z prídavného mena mafiusu, čo znamená agresívny, chvastavý.
Z Talianska nepochádza iba názov ale i samotná organizácia. V priebehu 19. storočia sa formuje na Sicílii, kde mohla mať dobré podmienky pre vznik aj následné fungovanie a upevňovanie svojej moci. Najväčší rozmach zaznamenáva po zjednotení Talianska v 2. polovici 19. storočia.
Úspech mafie tkvie v prísnej hierarchii, poriadku a vzájomných väzbách. Pričom v rámci sicílskej mafie boli tieto väzby výlučne rodinné. Mafia fungovala ako jedna rodina, pričom jej vyššie postavení členovia príbuznými aj naozaj boli. Ostatných potenciálnych členov klanu bolo možné pribrať do rodiny, ak sa ukázali ako dostatočne spoľahliví a verní.
Na jej čele stojí Don, akýsi otec rodiny. Všetci ostatní členovia mu podliehajú, poslúchajú na slovo a ich životy sú v jeho rukách. (o funkciách a členoch v rámci mafie písať nebudem, ak vás táto tématika zaujíma, pozrite si Krstného otca alebo prečítajte na wikipédii :P)
Nie je náhoda, že mafia vznikla práve na spomínanom ostrove. Už od staroveku bola Sicília, vďaka svojej polohe, významným centrom stredomorského obchodu. Bojovalo sa o ňu v 1. púnskej vojne, nakoniec ju získal Rím, čo mu zabezpečilo dominanciu nad Stredomorím a stal sa aj vďaka tomu obchodnou, námornou veľmocou.
Obchod. To je pravý dôvod existencie mafie. Nie sú to nejakí vrahovia, čo behajú po uliciach a strieľajú do ľudí. Sú to obchodníci. A presne Sicília im v začiatkoch poskytovala všetko, čo potrebovali. Jednak obchodné možnosti, ďalej izoláciu od ostatného územia Talianska, vďaka čomu sa dala ľahšie ovládnuť, keďže štátna moc sem nemala taký dosah.
Rodinné vzťahy a väzby v rámci mafie sú pozostatkom starovekej rímskej patriarchálnej rodiny, kde otec - Pater familias, rozhodoval o všetkom ako obdoba mafiánskeho bossa alebo dona. Disponoval neobmedzenou mocou nad manželkou, deťmi a otrokmi, rozhodoval o ich živote a smrti. Všetci mu prejavovali nesmiernu úctu.
Tento tradičný model rodiny pretrval v Taliansku až do modernej doby. Na Sicílii zrejme ešte podporený faktom, že tunajšie obyvateľstvo, možno kvôli istej miere zaostalosti, si zachovávalo určité zvyky z dôb rodovej spoločnosti, pričom nikdy necítilo väzbu k štátu. V iných krajinách štáty v ľuďoch vytvárali pocity určitej príslušnosti k nemu ako celku, falošné predstavy o ich identite vďaka nacionalizmu.
Na Sicílii však znamenala "krv" vždy viac ako štát. Rodina bola to najdôležitejšie.

Štát vs. mafia
Mafia predstavuje asi pre každého človeka niečo zlé, niečo skazené. Produkt dnešnej prehnitej doby, s ktorým nechceme mať nič spoločného a ktorého sa bojíme.
Tešíme sa po každé, keď v správach vidíme ako odsúdili nejakého člena, poprípade hlavu takejto zločineckej organizácie a zaplaví nás pocit radosti, že ulice sú opäť o niečo bezpečnejšie.
Avšak ako už vieme, nie vždy je všetko také, ako sa na prvý pohľad javí. Možno že tí, čo proti podsvetiu broja, bojujú s organizovaným zločinom, ako to oni nazývajú, paradoxne nie sú o nič lepší, než tí, proti ktorým idú...
Chcem tým povedať, že každá organizácia používa rôzne prostriedky, či už dovolené alebo protiprávne, aby si zabezpečila svoje prežitie. Takouto organizáciou je cirkev (alebo skôr bola, keď ešte mala viac moci), takouto organizáciou je mafia, je ňou i štát...
Nemožno teda povedať, že sám štát je organizovaný zločin?
Zločin bojujúci proti zločinu. Nie však kvôli dobru, kvôli spravodlivosti ale preto, že mafia predstavuje moc, inú než je tá štátna, vykonáva suverenitu na určitom území a pripravuje svojou činnosťou štát a jeho predstaviteľov o zisky.
Mafia je len štát v štáte... Suverén, ktorý sa odmietol podriadiť štátnej moci, a preto ho treba zlikvidovať ako kohokoľvek iného, kto to urobí.
Týmto článkom nechcem mafiu nijak obhajovať iba poukázať na spoločné znaky nej a štátu.

1. Hierarchia
Aby bola organizácia organizáciou, musí v rámci nej existovať určitá štruktúra vzťahov podriadenosti a nadriadenosti. Každá organizácia tak funguje od cirkvi cez školu, firmu, nadnárodnú korporáciu, občianske združenie až po OSN. Proste každá.
Bez určitej hierarchie, bez vedenia by nemohla efektívne plniť svoje úlohy. Úloha mafie je celkom zrejmá a to maximalizovať zisky.
O úlohe štátu nech si každý urobí svoj názor. Možno je jeho úlohou starať sa o bezpečnosť občanov, možno im zabezpečiť blahobyt, kto vie? Možno len chrániť majetky bohatých pred lúzou...:P Každopádne hierarchia v rámci štátu je celkom zjavná, tak ako u mafie, či už v totalitnom zriadení, na čele s vodcom alebo v demokracii s prezidentom, vládou a inými bábkami, ktoré sú ťahané za nitky tými hore, čo financujú ich kampane a ktorých ani nepoznáme.

2. Právny poriadok
Ako môžem porovnávať štát s mafiou? Veď mafia vykonáva činnosť, ktorá je v rozpore so zákonmi, je protiprávna. Jedná sa predovšetkým o ilegálne obchody a ilegálnu činnosť.
Narozdiel od toho, štát koná iba v súlade s právnymi predpismi, so zákonmi, s ústavou...
Čiastočne pravda. Ale položme si otázku kto vytvára zákony a právne predpisy? No predsa štát, prostredníctvom svojich orgánov, na to určených.
Má snáď iba štát právo určovať čo sa smie a čo nie, čo je dovolené a čo zakázané, čo v súlade s právom, čo protiprávne? Prečo má mať len štát monopol na pravdu a na právo?
Mafia má svoje vlastné zákony. Nie je to žiadny organizovaný chaos, naopak, majú vlastné pravidlá hry. Či už písané alebo nepísané, to nezohráva úlohu. Podstatné je, že odmietli predpisy štátu a vytvorili si svoje vlastné, a preto ich štát postavil mimo zákon. Nie kvôli zbraniam, nie kvôli obchodu s drogami. To robia aj štáty, niektoré sa tým ani netaja, iné to skrývajú, ďalšie pri tom s mafiou spolupracujú. Urobili z nich ilegálnu organizáciu pre samotný fakt, že si dovolili nesúhlasiť a odmietli hrať podľa pravidiel štátu.
Len ja mám pravdu, ja môžem určovať, čo sa smie. Ak sa neprispôsobíš, zabijeme ťa.
Jedna mafia bojujúca proti druhej. Štát ako legálna mafia proti tej ilegálnej.

3. Moc, vynútenie práva mocou
Samotný právny poriadok štátu bez verejnej moci, autority, ktorá dokáže vynútiť jeho dodržiavanie, by bol iba kusom papiera.
Darmo určíš pravidlá hry ak ťa nikto nepočúva, ak za tebou nestojí nikto schopný fakticky donútiť ostatných, aby sa podriadili.
Preto väčšina právnych noriem obsahuje sankciu, ktorá postihne osobu v prípade, ak dôjde k porušeniu jej povinnosti. Trest uloží príslušný orgán ako predstaviteľ štátnej moci.
Zákony mafie taktiež obsahujú obdobnú sankciu. Tresty sú často prísnejšie, čo je ale pochopiteľné vzhľadom na jej ilegalitu.
Kto poruší pravidlá, zomrie! Vraždy mafiánov nie sú ničím neobvyklým. Nedochádza k nim ale iba tak bez príčiny. Mafia nezabíja ľudí bezdôvodne. Veď sú to obchodníci, nie šialení masoví vrahovia. Ak niekto poruší jej pravidlá, poruší omertu alebo ju zradí, zomrie.
Štáty tiež nechali popraviť množstvo ľudí za vlastizradu alebo špionáž. Aký je v tom rozdiel?
Nikto nechce, aby jeho tajomstvá vyšli na povrch...

4. Územie
Základným znakom štátu je územie. Každý štát disponuje určitým územím, na ktorom vykonáva svoju zvrchovanú moc.
Mafia taktiež ovláda určitú oblasť. Väčšinou mesto alebo jeho štvrť.
Nejaký rozdiel? Opäť nie.

5. Dane, poplatky
Často počujeme o zdieraní nevinných obchodníkov, o výpalníctve, vydieračstve, o tom ako rôzne podniky a kluby ovláda mafia, ako vyberajú výpalné za to, že ich nechajú na pokoji, na druhej strane i za to, že im poskytnú ochranu a preukážu svoju priazeň, ak budú platiť čo majú.
Každý si povie aké je to hrozné. No vskutku je.
Avšak nerobí štát to isté? Nevyberá od občanov dane, rôzne poplatky a nevymýšľa stále nové, len aby človeka čo najviac pripravil o jeho zárobok? Je snáď toto správne len zato, že sa to deje podľa práva?
Možno že časť z týchto prostriedkov použije na niečo zmysluplné ale vládne limuzíny, odmeny a poslanecké notebooky iba ťažko považovať za rozumnú investíciu. I keď pre nich takou určite je :)
Dane, výpalné vyberané štátom, aby nás nechal na pokoji.

6. Silové zložky
Armáda, polícia, rôzne špeciálne jednotky typu SWAT, to všetko sú zložky štátnej moci zabezpečujúce jej pretrvanie na danom území.
Kto si prikloní na svoju stranu armádu, bude mať i faktickú moc.. to si uvedomovali už cisári v starom Ríme. Preto sú takéto jednotky nutné, nie kvôli bezpečnosti občanov ale ako prostriedok k udržaniu moci.
Mafia má taktiež svoje "silové zložky" - strelcov, pešiakov, ktorí vykonajú, čo im capo nariadi, svoju "armádu" zabezpečujúcu a ochraňujúcu ich záujmy.

7. Snaha expandovať, boj o moc
Každá organizácia predstavujúca určitú moc má snahu za každú cenu prežiť, udržať si ju bez ohľadu na následky alebo použité prostriedky.
Mafií, rôznych rodín a klanov je nespočetne, preto spolu musia nevyhnutne zápasiť o moc. Takýto zápas zvyčajne neprebieha zrovna priateľsky. Prestrelky na uliciach, vraždy, vojny klanov... Môže sa snáď človek cítiť bezpečne? Len ťažko.
Ale nebojujú a nebojovali proti sebe štáty odjakživa? Nie sú dejiny hlavne dejinami vojen?
Štát chce tiež len prežiť, poprípade rozšíriť svoju sféru vplyvu aj na iné územia, tak ako sa mafia snaží preniknúť do cudzej štvrti. To isté, iba v menšom meradle.
Expanzia znamená rozvoj, ktorý prináša so sebou prosperitu, rovnako pre štát, rovnako pre mafiu. Počet obetí vojen a mafiánskych prestreliek je však myslím neporovnateľný.
Verím, že by sa dalo prísť i na ďalšie vzájomné podobnosti ale aj na základe uvedených je možné dospieť k záveru, že štát je len veľkou mafiou a mafia je malým štátom...
Dokedy budeme proti jednej bojovať a druhej slúžiť?


Klimeux                  

piatok 24. júna 2011

Revízor

Tento text vznikol v bezprostrednom záchvate hnevu po tom, ako som pri návrate z koncertu v autobuse dostal pokutu iba za to, že som si nekúpil príplatok na nočák :P ..je trochu ostrejší pre tento krát :D venujem ho všetkým revízorom a dopravnému podniku :)Sporiadaný, slušný občan som                   
každý deň chodím autobusom
električenku kúpil som si
ale nedomyslel som čo
spraviť mám keď idem nočákom

Najebaný cestujem domov
v tom zjaví sa banda revízorov
zastávka je v nedohladne
a ja už som celkom na dne
zase v piči 40 euro


Sú to hajzli a nemám ich rád
navrhujem všetkých postrielať!
Exemplárne, pre výstrahu
vyviesť ich von na popravu
utopiť, obesiť potom sťať!

Exemplárne, pre výstrahu
vyviesť ich von na popravu
nezostane po nich ani smrad...


Kurvy sú to horšie jak krysy
vyjebanci počíhali si
na môj nočný autobus
dohadovať sa s nimi skús
no oni sú neoblomní

Či príplatok na nočný spoj mám
pýta sa ma ten skurvený kár
a ja či sa dohodneme
on na to že určite nie
a tak kokot pokutu mi dal

Sú to hajzli a nemám ich rád
navrhujem všetkých postrielať!
Vždycky ťa nejaký dostane
sú to kurvy vyjebané
väčšie ako by sa mohlo zdať :D


Klimeux

štvrtok 23. júna 2011

Najväčší problém

Optimálne rozvrhnutie písacieho stola                  
to je problém ktorý ludstvo roky nevie zdolať
ak máš nejaké riešenie tak sem sa ponáhlaj
s problémami ďalšími si hlavu nelámaj

Hladomory, genocídy, nepodstatné veci
znečistenie prírody tak to netreba riešiť
vyrúbané pralesy a ozónová diera
hlúposťami sa teraz netreba zaoberať

Mám iné problémy
kam mám dať popolník
a kam zas ceruzky
pravítka, výkresy

Optimálne rozvrhnutie písacieho stola
to je problém ktorý trápi ludstvo zas a znova
čo najefektívnejšie využiť všetok priestor
aby som si mohol vyložiť aj nohy na stôl


Klimeux

pondelok 20. júna 2011

Kvety zla

Ludia chcú byť klamaní                         
jak fajn sa žije na zemi
Nikto z vás si neprizná
že zo semien vyrastú kvety zla

Nikomu z vás nevadí
že spravili šachy z ludí
a z ludského nešťastia
svoj biznis čo im vynáša

Lahšie je zavrieť oči
a počkať ako to skončí
A nerozmýšlať zbytočne
skončíš s tým skôr ako začneš

Poučky ekonomické
sú zdá sa celkom logické
tak uznáš že je potreba
všetko čo máme rozpredať

V mene demokracie                                                                       
konto sa im zvyšuje
môžu ďakovať za to len vám
Banky, akcionári
smejú sa nám do tvárí
ty ich ešte chváliš jak sa dá

Sme mladí, sprostí obaja
však pravdu hladám iba ja
Ty si spokojný s tým
čo povie televízia

Keď povedia že ten je zlý, tak je
už o tom nepochybuješ
A tak aj najväčšia sviňa
je odteraz tvoj hrdina

 A tak v mene slobody                             
daroval ti okovy
hlavné je že si zas spokojný
Zahraniční investori                                                     
teba to nič nestojí
čo je ich sa rýchlo zahojí

Slubuje ti reformy                                                                  
čo potrebné sú privelmi
veď istotne ti pomôže
keď zoderie ťa aj z kože

A už sa nikdy nevráti                                                  
Čo vzali si kamaráti
Ty stále veríš že všetko
sa raz na dobré obráti

Úroda nám zas zmrzla
zasadíme kvety zla
nikto sa v tom aj tak nevyzná
Ludia chcú byť klamaní
že obilie rastie v zemi
kto sadí kvety zla sa nezmení
Klimeux

DemoKati

Demokati, vrahovia snov                               
povládnu ti pevnou rukou
Demokati sú spása aj liek
nenavráti sa už starý vek

Demokati, synovia zla
zlo nevytratí sa tak ako hmla
Demokati brúsia sekery
kto všetko stratil už im neverí

Kto odmieta poslúchať ten hlavu stratí
pod rúškou slobody mu ju useknú demokati
mysleli sme že spievajú pieseň inú
zatial nechali spievať len gilotínu

Demokati, liek na otravu
vyvedú ťa von na popravu
Demokati, oslavovaní
hlavu stratí kto nie je s nami


Kto odmieta poslúchať ten hlavu stratí
pod rúškou slobody mu ju useknú demokati
mysleli sme že spievajú pieseň inú
zatial nechali spievať len gilotínu


Klimeux

sobota 18. júna 2011

Centrální mozek lidstva

CML

"Centrální mozek lidstva" - nie príliš vydarená, skôr dosť komická predstava budúcnosti zo seriálu Návštevnící (na ktorom som ulietaval, keď som bol malý :D), kde o všetkom rozhoduje a všetko riadi CML.
Dnes pre všetkých z vás už zrejme iba úsmevná spomienka na časy bývalého režimu, na časy totality, propagandy a vlády jednej strany, ktorá o všetkom rozhodovala, do všetkého zasahovala a ešte aj do televízie nám púšťala takéto seriály, kde tendenčne zobrazuje budúcnosť, kde si všetci šťastne žijú pod vládou CML.
Dnes už nám to príde asi iba ako nepodarený žart.
Ach, koľko sa toho odvtedy zmenilo! Žijeme v slobode! Porazili sme diktatúru! Zosadili sme starých papalášov socializmu, ktorých bude ešte 100 rokov pranierovať Ústav pamäti národa. Nastolili sme pluralitnú demokratickú spoločnosť, rozbehli slobodnú trhovú ekonomiku, máme slobodné médiá, ktoré nám prinášajú objektívne spravodajstvo bez hnusnej propagandy, ktorá nám otravovala životy po 40 rokov.
Môžeme byť šťastní, že žijeme v ére slobody...

Je to však skutočne všetko také krásne ružové ako sa zdá? Sme naozaj takí slobodní?
Niektorí určite... Ale vy, čo aspoň trochu rozmýšľate, a nemáte hlavu iba na to, aby vám nepršalo do krku, skúste sa nad celou vecou zamyslieť, zahodiť všetky "dogmy" o demokracii a pluralitnej spoločnosti, ktoré ste si priniesli zo školských lavíc alebo ktorými ste dennodenne odvšadiaľ bombardovaní a proste iba uvažovať nad vecami!

Začnime trochu v ďalekej histórii :)
O dobe socializmu u nás sa učíme v škole. Bola to éra neslobody. Jedna strana, ktorá mala pod palcom všetko, jedna televízia, ktorá šírila propagandu ako sa len dalo. Režim, čo pod rúškou pekných ideálov rozprestieral nad krajinou svoju pavučinu moci.
To je pohľad učebníc dejepisu. Ako to však vnímali ľudia vtedy? Vedeli snáď o nejakej propagande? Isteže nie. Proste im normálne zožrali všetko, čo dostali na zlatom podnose.
Isteže, tí inteligentnejší a rozhľadenejší prehliadli tieto lži veľmi rýchlo, pokiaľ neboli ideologicky zaslepení ale tá väčšina národa, tá masa, lúza alebo ako ich chcete nazvať, ten dav obyčajných, prostých, vlastnými starosťami zahltených, málo uvažujúcich ľudí im to všetko žral aj s navijákom, ako sa hovorí.
Hovorím tu hlavne o 50.,60 rokoch. Jasné, že po ruskej "bratskej" pomoci už tomu veril málokto a v 80. rokoch už bol naštvaný asi každý. Z toho vyplýva, že každá lož má krátke nohy a za nejaký čas ju ľudia prekuknú. Aký dlhý čas, to závisí od toho, aká je tá lož dobrá a sofistikovaná...
Takže môžeme uzavrieť tento historický exkurz s tým, že ľudia sa režimom nechali vodiť za nos asi tak 20 rokov.
Neuplynul od revolúcie zhruba rovnaký čas? Aká dobrá je teda tá dnešná lož? :-O
No minimálne tak isto dobrá ako tá socialistická... Nejaké hlasy sa už síce ozývajú (nemyslím tým ľudí čo nadávajú, že je drahý chleba ale tých, ktorí pochybujú o tomto režime ako celku) ale mienkotvorná väčšina stále zotrváva v tmách.
Že ste šokovaní? Celý čas tu básnim o našej draho vydobytej slobode a teraz toto? Snáď nechcem pochybovať o tom že žijeme v SLOBODE? To je predsa dogma! O tom sa vôbec nebudeme baviť lebo to tak proste je! ...Toto isté si zrejme hovorili aj naši pracujúci v 50. rokoch. Tí si tiež mysleli, že žijú v slobode a dnes to vnímame úplne inak.
Každý režim kydá na ten predchádzajúci. To je jednoducho fakt. Nie je to prejav nejakej úcty k pravde, alebo že by snáď tento systém bol naozaj spravodlivý a dobrý. Ide len o skutočnosť, že režim chce prežiť! A prežije len keď bude hádzať všetku špinu na ten predošlý.
Takže až si zajtra pustíte TA3 alebo nejakú inú TV a bude tam zrovna dokument o zločinoch socializmu alebo nacizmu tak vedzte, že to nie je vysielané pre osvetu mládeže ale iba z egoistických pohnútok tohto systému a vládnucej triedy, aby čo najviac nakydala na iné režimy (rovnako alebo viac prehnité ako je ona sama). Nechápte, že sa snáď nejak zastávam zmienených zločineckých zriadení ale tak, že KAŽDÝ režim je zločinecký, lebo zneužíva dôverčivosť a naivitu ľudí pre upevňovanie svojej moci. Takže žiadna humanita! Proste iba čistý boj o moc.
Dnes je doba informácií, nový vek. A preto sa propaganda dá šíriť omnoho jednoduchšie ako tomu bolo kedysi. A tu sa začína príbeh nového CML...
Najdôležitejším nástrojom propagandy, to by snáď uznal aj sám majster Goebbels, sú médiá.
Poviete si, za socíku bola televízia jedna, v rukách "mocných", dnes ich je asi 280 a sú súkromné, takže možno povedať, že médiá máme slobodné.
Zaujímavá myšlienka. Avšak treba si položiť otázku, kto vlastní tieto médiá? Televízie, rádia?
No súkromní vlastníci, ktorých ani nikto poriadne nepozná a tí predsa hája svoje vlastné záujmy. A televízia vysiela len to, čo sa danému vlatníkovi/vlastníkom páči, o ostatnom taktne pomlčí alebo fakty úplne prekrúti, poprípade znesie pod čiernu zem každú opozíciu. A milí televízni diváci sedia doma u svojich prijímačov a tešia sa z objektívnych informácií.
To isté noviny. V žurnalistike si asi len málokto dovolí napísať niečo, čo by mohlo byť protichodné so záujmami daného vlastníka novín, pokiaľ nechce prísť o prácu.
Je sloboda? Je. Môže si každý napísať čo chce? Môže. Príde potom o miesto? Príde.
A takýmto spôsobom sa z novinárov stávajú iba prostitútky, ktoré píšu, čo sa im dovolí, nechajú sa za lacno kúpiť a médiá obludne manipulujú s našimi mienkami vo svoj prospech a v prospech tých "svojich", ktorí sú vlastne stále tí istí, stále iba jedni.
Veľkokapitalisti, bankári, finančné skupiny a iní zločinci skrývajúci sa pod maskou falošnej humanity a demokracie. Podporovaní taktiež politikmi, ktorým financujú ich kampane, takže tí potom na oplátku musia raziť im prospešnú politiku.
Nie je toto propaganda? Nie je to zase to isté, čo za bývalého režimu len omnoho sofistikovanejšie? Nerozprestiera nám tu zasa niekto pod rúškou pekných ideálov svoju pavučinu moci ako už bolo spomínané vyššie? Veď sa to znovu všetko opakuje! Nebuďme slepí voči tomuto kolosu klamstiev! Rozbehnutému stroju, ktorý pohltí všetko a všetkých, čo sa mu postavia do cesty. Buď ich kúpi, oblbne alebo zabije.
A centrálny mozog ľudstva ti potom nakáže čo máš robiť, ako máš žiť, čomu máš veriť... A ty spokojný večer zaspávaš s dobrým pocitom.
Propaganda sa stala nástrojom CML k úplnému ovládnutiu a zotročeniu nie nás ale našich myslí. A to je na tom to najdesivejšie...

Propagandu človek ľahko odhalí, ak prichádza iba z jednej strany. Vždy je tu niekto iný, kto na ňu poukáže. Ale čo ak prichádza propaganda zo všetkých strán? Zovšadiaľ. Z médií, zo škôl, od politikov, od obchodníkov, z filmov, z hudby, z letákov, z reklamy, od vymetených ľudí, ktorí donekonečna opakujú naučené frázy, z nekonečného vymieľania mozgov... Je to už dosť únavné. Človek si niekedy pripadá ako paranoik, nenormálny medzi ostatnými. Ale nie sú nenormálni skôr oni? Uväznení v Matrixe, v nevedomosti, v tme, ktorá skrýva horkú pravdu...
Centrálny mozog ľudstva ťa má! Nie je ľahké si to priznať a už vôbec nie je ľahké zbaviť sa okov, ktoré si možno doteraz ani nevnímal. Na jednu stranu je možno príjemnejšie nechať sa klamať.

Jediná cesta k slobode je rozmýšľať o všetkom, nad všetkým čo nám "predhodia" uvažovať.
Nad demokraciou, ľudskými právami, povstalcami v Líbyi, terorizmom, OSN, aj nad "kanibalom" alebo "prechovávačom drog", ktorého polícía zastrelí vo vlastnom dome. Proste nad všetkým.

Tak nezabudni. CML ťa má...


Klimeux

piatok 17. júna 2011

Invisible Empire

Nový svetový poriadok (New world order) ..pre niekoho ďalšia konšpiračná teória, pre niekoho pravda.
Každý má na to svoj názor. Niektorí to budú odmietať vždy, pretože nie je ľahké pozrieť sa pravde do očí.
Žiaľ, ľudia chcú byť klamaní... vy čo nechcete, skúste sa nad tým aspoň zamyslieť pri tomto vyše 2-hodinovom filme. Nájdite si čas a pozrite si to miesto iných stupidít, ktoré by ste 2 hodiny robili. A hlavne pri tom nespite ale myslite! :)

http://www.youtube.com/watch?v=wwAMxByScnE&feature=related


Americký sen

Animovaný film o americkej centálnej banke (FED), o tom, koľko zla už narobila a hlavne o tom, že kto ovláda financie, ten aj prakticky vládne.

Fabrika na strach

V záujme bezpečnosti
a svetového mieru
do každej domácnosti
musíme dať kameru

V záujme vašej ochrany
pred zlým terorizmom
vedieme o vás záznamy
slobode zazvonil zvon

My si to nejako obhájime
hrôzami vás zaplavíme
strach vylieza von z televízorov
Povstalci, bomby, teroristi
je pravda čo vidíš, si si istý?
veď vládnuť sa lahšie dá s propagandou

Tak zachovajte paniku
a našu tajnú fabriku na strach
čo šírime medzi vás deň čo deň
Tak zachovajte paniku
a našu skrytú svastiku
veď Goebbels vrátil sa opäť na zem

V záujme chrániť vás
je nutné hovory odpočúvať
poznáme každý hlas
zostáva len vás označkovať

V záujme bezpečnosti
zomrie ten kto nesúhlasí
len buďte bez starosti
vieme jak ovládať masy

My si to nejako obhájime
hrôzami vás zaplavíme
strach vylieza von z televízorov
Povstalci, bomby, teroristi
je pravda čo vidíš, si si istý?
veď vládnuť sa lahšie dá s propagandou

Tak zachovajte paniku
a našu tajnú fabriku na strach
čo šírime medzi vás deň čo deň
Tak zachovajte paniku
a našu skrytú svastiku
veď Goebbels vrátil sa opäť na zem

Klimeux

Kalendár


Dnes má meniny Demencia
odtŕham ďalší deň v kalendári
toto meno je zdá sa v móde
preto sme ho už tolkým dali

Dnes má meniny Nezáujem
preč trhám ďalší list z kalendára
než sa v ňom utopím poďakujem
že sa tak rýchlo doň zabáram

Kolko dní kalendár má
kolko mien čo ešte nepoznám
obracať v ňom listy nevládzem
nové mená deň čo deň

Dnes má meniny Depresia
odtŕham ďalší deň v kalendári
zajtra oslavuje Agresia
možno vážnejšia než sa tvári

Dnes má meniny Lahostajnosť
ešte ďaleko koniec roka
blahoželaní bude dnes dosť
už ma z nich celkom bolí ruka

Kolko dní kalendár má
kolko mien čo ešte nepoznám
obracať v ňom listy nevládzem
nové mená deň čo deň

Dnes má meniny Propaganda
významný u nás štátny sviatok
nie je to totiž žiadna sranda
zo zvratkov doby spraviť zlato

Dnes má meniny Dravosť, Pýcha
ani koniec mesiaca neni
oslavujme že ešte dýcham
pri týchto menách šialených

Kolko dní kalendár má
kolko mien čo ešte nepoznám
obracať v ňom listy nevládzem
nové mená deň čo deň


Klimeux