O blogu

V našej spoločnosti dnes často panuje názor, označujúci snahy o budovanie spravodlivejšieho sveta za prachobyčajnú nostalgiu za idealizovanou minulosťou "kravínov" a " bujarých osláv mdž", ktorá patrí tak maximálne niekam na východoslovenskú dedinu...
Jánošík ako národný symbol, ako univerzálny "človek bez zvykov" bojujúci za spravodlivosť vždy a všade za každých okolností, sa však na míle vymyká podobným dehonestujúcim hodnoteniam.
Je teda na čase vrátiť ho i do mesta...


Blog je venovaný predovšetkým autorskej tvorbe a spoločenským úvahám.