nedeľa 27. apríla 2014

Surrealizmus

"Když chtěl člověk napodobit chůzi, vynalezl kolo, které se naprosto nepodobá noze. Dospěl tak k surrealismu, nevěda ani jak."

G. Apollinaire

sobota 19. apríla 2014

Cháronov symbol

Dnes som si dovolil sem pridať akustickú cover verziu pesničky Cháronov symbol od kapelky Dimenzia X, ktorá je v origináli naozaj výborný našlapaný punk s úžasným lyrickým textom (čo sa nevidí zas tak často). Snáď mi nikto nevynadá za takúto nežnú prerábku... Kvalita zvuku opäť pokulháva, ako vždy :)Klimeux

Text:

Nový symbol skazy
a symbol utrpenia
ako had sa plazí
cez ľudské pokolenia

V brlohoch neresti
aj v najctnostnejší dom
zasieva bolesti
a žne obetí skon

Tajomný vírus
tajomný symbol
dotýka sa nás studenou rukou
tajomný vírus
tajomný symbol
ako Cháron pred svojou riekou

Nový symbol skazy
a symbol utrpenia
človek nevíťazí
roky umierania

Chladný aj tajomný
je ten symbol skazy
po ctnostných aj nerestných
ako had sa plazí

Tajomný vírus
tajomný symbol
dotýka sa nás studenou rukou
tajomný vírus
tajomný symbol
ako Cháron pred svojou riekou

nedeľa 13. apríla 2014

Hlas Ameriky

Trochu fajčy do seba som dostal
spolu sme ju strávili, snáď preto
aby privítali sme vzácneho hosťa
opálili hrany kontinentov

Poháre sú plné, tváre prázdne
kto v tejto tme angličtiny zažne?
i v našom jazyku som hluchonemec...
Eric musel prvý stvoriť vetu
vypýtal si shame-pain miesto sektu
no také praktiky tu nevedieme

Nenapadli nám už témy iné
bavili sme sa o jeho domovine
a chuť do reči bola veliká
pri víne rád cibrím prejav hlasový
tak vytiahol som z mojej slovnej zásoby
len krátke, výstižné: uhm, Eric... a -

                     ---

Načo spievať ódy hviezdam, nociam?
Prosím, viacej častice, viac citoslovcia!


Klimeux

(z cyklu: Trnavé sonety - Nepi!zódy zo slovenského Ríma)

nedeľa 6. apríla 2014

Umenie v postmodernizme

„Lukács v Umění jako sebepoznání lidstva dokonce říká, že angažované je de facto každé umělecké dílo. Angažovanost v umění spojuje s emocionalitou, již považuje za konstitutivní moment uměleckého zobrazení. Emocionalita je nutně stranická, neboť se zaměřuje vždy na určitou bytost, věc, náladu. Stranická je každá milostná báseň proto, že je psaná pro určitou ženu. (G. Lukács, Umění jako sebepoznání lidstva. Přel. Růžena Grebeníčková. Praha, Odeon 1976, s.287.) Emocionalita je vázaná na vyzdvižení určité věci z kontinua významů s tím, že tato Věc se upřednostní před všemi ostatními. Emocionalita je však z hlediska postmoderního pojetí nespravedlivá, neboť není rovným dílem spravedlivá vůči všemu. V postmodernismu má vše zůstat na stejné rovině, aby se nic nedostalo do centrální pozice. Pokud by k něčemu takovému došlo, je zapotřebí zahájit dekonstrukci a takto koncentrované významové jádro rozptýlit. Emocionalita a dekonstrukce se proto nedají nikdy sloučit. Je to jako setkání ohně a vody.“

Michael Hauser 

Celý článok tu: http://www.sok.bz/index.php?option=com_content&task=view&id=436&Itemid=28