štvrtok 30. júna 2011

Štát vs. mafia


Mafia. Hrôzyplné slovo, ktoré v nás budí strach, ktoré vyslovujeme s rešpektom a zároveň ním opovrhujeme ako niečím nechceným, temným, čo nás všetkých ťaží a ťahá dole ku dnu.
Obchod s drogami, so zbraňami, pranie špinavých peňazí, vraždy na objednávku, mŕtvoly v kufroch áut, streľba na uliciach. To všetko so sebou prináša mafia - zločinecká organizácia fungujúca prakticky v každom štáte.

Ako sa to začalo
Maffia, taliansky pojem znamenajúci v preklade chudoba, bieda. Slovo mohlo taktiež vzniknúť z prídavného mena mafiusu, čo znamená agresívny, chvastavý.
Z Talianska nepochádza iba názov ale i samotná organizácia. V priebehu 19. storočia sa formuje na Sicílii, kde mohla mať dobré podmienky pre vznik aj následné fungovanie a upevňovanie svojej moci. Najväčší rozmach zaznamenáva po zjednotení Talianska v 2. polovici 19. storočia.
Úspech mafie tkvie v prísnej hierarchii, poriadku a vzájomných väzbách. Pričom v rámci sicílskej mafie boli tieto väzby výlučne rodinné. Mafia fungovala ako jedna rodina, pričom jej vyššie postavení členovia príbuznými aj naozaj boli. Ostatných potenciálnych členov klanu bolo možné pribrať do rodiny, ak sa ukázali ako dostatočne spoľahliví a verní.
Na jej čele stojí Don, akýsi otec rodiny. Všetci ostatní členovia mu podliehajú, poslúchajú na slovo a ich životy sú v jeho rukách. (o funkciách a členoch v rámci mafie písať nebudem, ak vás táto tématika zaujíma, pozrite si Krstného otca alebo prečítajte na wikipédii :P)
Nie je náhoda, že mafia vznikla práve na spomínanom ostrove. Už od staroveku bola Sicília, vďaka svojej polohe, významným centrom stredomorského obchodu. Bojovalo sa o ňu v 1. púnskej vojne, nakoniec ju získal Rím, čo mu zabezpečilo dominanciu nad Stredomorím a stal sa aj vďaka tomu obchodnou, námornou veľmocou.
Obchod. To je pravý dôvod existencie mafie. Nie sú to nejakí vrahovia, čo behajú po uliciach a strieľajú do ľudí. Sú to obchodníci. A presne Sicília im v začiatkoch poskytovala všetko, čo potrebovali. Jednak obchodné možnosti, ďalej izoláciu od ostatného územia Talianska, vďaka čomu sa dala ľahšie ovládnuť, keďže štátna moc sem nemala taký dosah.
Rodinné vzťahy a väzby v rámci mafie sú pozostatkom starovekej rímskej patriarchálnej rodiny, kde otec - Pater familias, rozhodoval o všetkom ako obdoba mafiánskeho bossa alebo dona. Disponoval neobmedzenou mocou nad manželkou, deťmi a otrokmi, rozhodoval o ich živote a smrti. Všetci mu prejavovali nesmiernu úctu.
Tento tradičný model rodiny pretrval v Taliansku až do modernej doby. Na Sicílii zrejme ešte podporený faktom, že tunajšie obyvateľstvo, možno kvôli istej miere zaostalosti, si zachovávalo určité zvyky z dôb rodovej spoločnosti, pričom nikdy necítilo väzbu k štátu. V iných krajinách štáty v ľuďoch vytvárali pocity určitej príslušnosti k nemu ako celku, falošné predstavy o ich identite vďaka nacionalizmu.
Na Sicílii však znamenala "krv" vždy viac ako štát. Rodina bola to najdôležitejšie.

Štát vs. mafia
Mafia predstavuje asi pre každého človeka niečo zlé, niečo skazené. Produkt dnešnej prehnitej doby, s ktorým nechceme mať nič spoločného a ktorého sa bojíme.
Tešíme sa po každé, keď v správach vidíme ako odsúdili nejakého člena, poprípade hlavu takejto zločineckej organizácie a zaplaví nás pocit radosti, že ulice sú opäť o niečo bezpečnejšie.
Avšak ako už vieme, nie vždy je všetko také, ako sa na prvý pohľad javí. Možno že tí, čo proti podsvetiu broja, bojujú s organizovaným zločinom, ako to oni nazývajú, paradoxne nie sú o nič lepší, než tí, proti ktorým idú...
Chcem tým povedať, že každá organizácia používa rôzne prostriedky, či už dovolené alebo protiprávne, aby si zabezpečila svoje prežitie. Takouto organizáciou je cirkev (alebo skôr bola, keď ešte mala viac moci), takouto organizáciou je mafia, je ňou i štát...
Nemožno teda povedať, že sám štát je organizovaný zločin?
Zločin bojujúci proti zločinu. Nie však kvôli dobru, kvôli spravodlivosti ale preto, že mafia predstavuje moc, inú než je tá štátna, vykonáva suverenitu na určitom území a pripravuje svojou činnosťou štát a jeho predstaviteľov o zisky.
Mafia je len štát v štáte... Suverén, ktorý sa odmietol podriadiť štátnej moci, a preto ho treba zlikvidovať ako kohokoľvek iného, kto to urobí.
Týmto článkom nechcem mafiu nijak obhajovať iba poukázať na spoločné znaky nej a štátu.

1. Hierarchia
Aby bola organizácia organizáciou, musí v rámci nej existovať určitá štruktúra vzťahov podriadenosti a nadriadenosti. Každá organizácia tak funguje od cirkvi cez školu, firmu, nadnárodnú korporáciu, občianske združenie až po OSN. Proste každá.
Bez určitej hierarchie, bez vedenia by nemohla efektívne plniť svoje úlohy. Úloha mafie je celkom zrejmá a to maximalizovať zisky.
O úlohe štátu nech si každý urobí svoj názor. Možno je jeho úlohou starať sa o bezpečnosť občanov, možno im zabezpečiť blahobyt, kto vie? Možno len chrániť majetky bohatých pred lúzou...:P Každopádne hierarchia v rámci štátu je celkom zjavná, tak ako u mafie, či už v totalitnom zriadení, na čele s vodcom alebo v demokracii s prezidentom, vládou a inými bábkami, ktoré sú ťahané za nitky tými hore, čo financujú ich kampane a ktorých ani nepoznáme.

2. Právny poriadok
Ako môžem porovnávať štát s mafiou? Veď mafia vykonáva činnosť, ktorá je v rozpore so zákonmi, je protiprávna. Jedná sa predovšetkým o ilegálne obchody a ilegálnu činnosť.
Narozdiel od toho, štát koná iba v súlade s právnymi predpismi, so zákonmi, s ústavou...
Čiastočne pravda. Ale položme si otázku kto vytvára zákony a právne predpisy? No predsa štát, prostredníctvom svojich orgánov, na to určených.
Má snáď iba štát právo určovať čo sa smie a čo nie, čo je dovolené a čo zakázané, čo v súlade s právom, čo protiprávne? Prečo má mať len štát monopol na pravdu a na právo?
Mafia má svoje vlastné zákony. Nie je to žiadny organizovaný chaos, naopak, majú vlastné pravidlá hry. Či už písané alebo nepísané, to nezohráva úlohu. Podstatné je, že odmietli predpisy štátu a vytvorili si svoje vlastné, a preto ich štát postavil mimo zákon. Nie kvôli zbraniam, nie kvôli obchodu s drogami. To robia aj štáty, niektoré sa tým ani netaja, iné to skrývajú, ďalšie pri tom s mafiou spolupracujú. Urobili z nich ilegálnu organizáciu pre samotný fakt, že si dovolili nesúhlasiť a odmietli hrať podľa pravidiel štátu.
Len ja mám pravdu, ja môžem určovať, čo sa smie. Ak sa neprispôsobíš, zabijeme ťa.
Jedna mafia bojujúca proti druhej. Štát ako legálna mafia proti tej ilegálnej.

3. Moc, vynútenie práva mocou
Samotný právny poriadok štátu bez verejnej moci, autority, ktorá dokáže vynútiť jeho dodržiavanie, by bol iba kusom papiera.
Darmo určíš pravidlá hry ak ťa nikto nepočúva, ak za tebou nestojí nikto schopný fakticky donútiť ostatných, aby sa podriadili.
Preto väčšina právnych noriem obsahuje sankciu, ktorá postihne osobu v prípade, ak dôjde k porušeniu jej povinnosti. Trest uloží príslušný orgán ako predstaviteľ štátnej moci.
Zákony mafie taktiež obsahujú obdobnú sankciu. Tresty sú často prísnejšie, čo je ale pochopiteľné vzhľadom na jej ilegalitu.
Kto poruší pravidlá, zomrie! Vraždy mafiánov nie sú ničím neobvyklým. Nedochádza k nim ale iba tak bez príčiny. Mafia nezabíja ľudí bezdôvodne. Veď sú to obchodníci, nie šialení masoví vrahovia. Ak niekto poruší jej pravidlá, poruší omertu alebo ju zradí, zomrie.
Štáty tiež nechali popraviť množstvo ľudí za vlastizradu alebo špionáž. Aký je v tom rozdiel?
Nikto nechce, aby jeho tajomstvá vyšli na povrch...

4. Územie
Základným znakom štátu je územie. Každý štát disponuje určitým územím, na ktorom vykonáva svoju zvrchovanú moc.
Mafia taktiež ovláda určitú oblasť. Väčšinou mesto alebo jeho štvrť.
Nejaký rozdiel? Opäť nie.

5. Dane, poplatky
Často počujeme o zdieraní nevinných obchodníkov, o výpalníctve, vydieračstve, o tom ako rôzne podniky a kluby ovláda mafia, ako vyberajú výpalné za to, že ich nechajú na pokoji, na druhej strane i za to, že im poskytnú ochranu a preukážu svoju priazeň, ak budú platiť čo majú.
Každý si povie aké je to hrozné. No vskutku je.
Avšak nerobí štát to isté? Nevyberá od občanov dane, rôzne poplatky a nevymýšľa stále nové, len aby človeka čo najviac pripravil o jeho zárobok? Je snáď toto správne len zato, že sa to deje podľa práva?
Možno že časť z týchto prostriedkov použije na niečo zmysluplné ale vládne limuzíny, odmeny a poslanecké notebooky iba ťažko považovať za rozumnú investíciu. I keď pre nich takou určite je :)
Dane, výpalné vyberané štátom, aby nás nechal na pokoji.

6. Silové zložky
Armáda, polícia, rôzne špeciálne jednotky typu SWAT, to všetko sú zložky štátnej moci zabezpečujúce jej pretrvanie na danom území.
Kto si prikloní na svoju stranu armádu, bude mať i faktickú moc.. to si uvedomovali už cisári v starom Ríme. Preto sú takéto jednotky nutné, nie kvôli bezpečnosti občanov ale ako prostriedok k udržaniu moci.
Mafia má taktiež svoje "silové zložky" - strelcov, pešiakov, ktorí vykonajú, čo im capo nariadi, svoju "armádu" zabezpečujúcu a ochraňujúcu ich záujmy.

7. Snaha expandovať, boj o moc
Každá organizácia predstavujúca určitú moc má snahu za každú cenu prežiť, udržať si ju bez ohľadu na následky alebo použité prostriedky.
Mafií, rôznych rodín a klanov je nespočetne, preto spolu musia nevyhnutne zápasiť o moc. Takýto zápas zvyčajne neprebieha zrovna priateľsky. Prestrelky na uliciach, vraždy, vojny klanov... Môže sa snáď človek cítiť bezpečne? Len ťažko.
Ale nebojujú a nebojovali proti sebe štáty odjakživa? Nie sú dejiny hlavne dejinami vojen?
Štát chce tiež len prežiť, poprípade rozšíriť svoju sféru vplyvu aj na iné územia, tak ako sa mafia snaží preniknúť do cudzej štvrti. To isté, iba v menšom meradle.
Expanzia znamená rozvoj, ktorý prináša so sebou prosperitu, rovnako pre štát, rovnako pre mafiu. Počet obetí vojen a mafiánskych prestreliek je však myslím neporovnateľný.
Verím, že by sa dalo prísť i na ďalšie vzájomné podobnosti ale aj na základe uvedených je možné dospieť k záveru, že štát je len veľkou mafiou a mafia je malým štátom...
Dokedy budeme proti jednej bojovať a druhej slúžiť?


Klimeux                  

2 komentáre:

  1. dost na zamyslenie:) i ked je tu par veci, s ktorymi nie celkom suhlasim,, s drvivou väcsinou sa s tebou stotoznujem. najmä s tym odsekom "Stat vs. mafia";)

    OdpovedaťOdstrániť
  2. vdaka za komentar :) jasne ved nejde o to suhlasit ale zamysliet sa :) popripade napis veci s ktorymi nesuhlasis a zamyslim sa nad nimi ja :P

    OdpovedaťOdstrániť