utorok 6. mája 2014

Kulturalizácia politiky

"Proč jsou dnes mnohé a aktuální problémy považovány za problémy nesnášenlivosti a nikoli problémy nerovnosti, vykořisťování nebo nespravedlnosti? Proč je coby prostředek nápravy navrhována tolerance a nikoli emancipace, politický boj, nebo dokonce ozbrojený boj? Okamžitou odpověď nalezneme v základní liberální multikulturalistické ideologické operaci: "kulturalizaci politiky". Politické rozdíly - rozdíly podmíněné politickou nerovností nebo ekonomickým vykořisťováním - jsou naturalizovány a neutralizovány do "kulturních" rozdílů, tedy do různosti "stylu života", jež jsou nečím, co je dáno, co nelze změnit. Mohou být pouze "tolerovány". To vyžaduje reakci v duchu Waltera Benjamina: od kulturalizace politiky k politizaci kultury. Příčinou této kulturalizace je ústup, selhání přímých politických řešení jako sociálního státu nebo různých jiných socialistických projektů. Tolerance je jejich postpolitický ersatz (nem. náhrada).
Nejúspěšnější vzorec této "kulturalizace politiky" navrhl politický myslitel Samuel Huntington, když jako hlavní zdroj dnešních konfliktů označil "střet civilizací", který jsme v pokušení nazvat Huntingtonovou nemocí naší doby. Jak tvrdí Huntington, po konci studené války nahradila "železnou oponu ideologie" "sametová opona kultury". Huntingtonova temná vize "střetu civilizací" se může jevit jako naprostý opak optimistické vyhlídky Francise Fukuyamy na konec dějin v podobě celosvětové liberální demokracie. Co může být odlišnějšího od Fukuyamovy pseudohegelovské představy o "konci dějin" - konečný vzorec nejlepšího sociálního řádu byl nalezen v kapitalistické liberální demokracii, neexistuje již tedy prostor pro další konceptuální pokrok, je pouze potřeba překonávat empirické překážky - než Huntingtonův "střet civilizací" jako hlavní politický boj 21. století? "Střet civilizací" je politikou na konci dejin."

Slavoj Žižek
Násilí, 2008

S. Huntington - Clash of Civilizations 
F. Fukuyama - The End of History and the Last Man 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára