sobota 15. marca 2014

5 dôvodov

Keďže dnes máme prezidentské voľby, zverejňujem svoje pohnútky a motivácie, ktoré ma vedú k voľbe PhDr. Jána Jurištu. Možno ich zhrnúť do piatich bodov.

1) Medzinárodné skúsenosti z diplomatického pôsobenia v Latinskej Amerike
2) Odvážna kritika mocensko-ekonomickej politiky Západu, ku ktorej by sa neodhodlal žiadny z kandidátov
3) Absencia prázdnych hesiel na bilboardoch, miesto toho reálne ekonomické nápady a riešenia (ktorých prítomnosť v najvyššej politike by mohla byť katalizátorom premeny verejnej mienky v oblasti vnímania súčasných negatívnych spoločenských javov)
4) Odhaľovanie pravej podstaty totalitného charakteru našej demokracie, v ktorej je prijateľný iba 1 názor - názor "štandardnej politickej strany" - jedinej existujúcej, ktorá sa iba z času načas prezlečie z modrého do červeného kabáta, vytvárajúc tak ilúziu plurality
5) Takmer žiadna volebná kampaň, teda i neexistencia akéhokoľvek "tichého spoločníctva" s korporáciami a záujmovými skupinami (na rozdiel od iných kandidátov, do ktorých nalievajú peniaze na kampaň v hektolitroch už od leta...)


Klimeux

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára