piatok 10. februára 2017

Zima ako stvorená pre triedny boj


Tématika cien energií, roztrhaných faktúr a ďalších bojovných gest posledných dní ma podnietila k napísaniu krátkeho príbehu, ktorý je síce fikciou, ale mráz v ňom je skutočný…
A o ňom to práve je. A tiež o tom, že skutočná spoločenská zmena si žiada silnejší jednotiaci moment, ako len túžbu po blahobyte a materiálnom dostatku. To sú iba sprievodné javy, ktoré tak ako uviedli veci do pohybu, môžu tiež zmenu veľmi rýchlo zničiť a znemožniť.

Zima ako stvorená pre triedny boj


Štatistiky návštevnosti kín v posledných dvoch rokoch zaznamenali zvýšený záujem o severskú kinematografiu.
Možno i táto zdanlivo nepodstatná skutočnosť mala vplyv na pohnuté januárové udalosti na Slovensku…
Okrem zábavy prinášajú severské diela často i podnetné myšlienky so širším spoločenským kontextom.
V nórskom filme Boj snežného pluhu s mafiou odznela zaujímavá úvaha o súvislosti medzi studeným podnebím a vyššou mierou prosperity spoločnosti.
Hutná dávka „severskej solidarity zrejme zostala zakliesnená v mysliach divákov i po opustení kinosál a čakala iba na vhodný moment, kedy povstane.
Ten okamih prišiel…

Tohtoročná tuhá zima spĺňala všetky objektívne predpoklady pre vybudovanie triednej jednoty proletariátu.
Najväčšmi sa revolučný potenciál vzmáhal v sociálne exkludovaných skupinách - medzi nezamestnanými, dôchodcami, ľuďmi bez domova a sociálnych istôt.
Neoficiálnym heslom sa stal slogan: „Spravodlivosť a teplo do každého domova!
Oficiálne údaje ministerstva spravodlivosti zasa hovorili o štatistickom náraste počtu spáchaných trestných činov extrémizmu.
Januárovej demonštrácie za sociálne práva občanov sa zúčastnil aj Ján, dôchodca z bratislavskej Dúbravky.
Odchádzal s hrejivým pocitom blížiacej sa zmeny.
Nestaral sa príliš do politiky, avšak každodenná núdza, starosť o to, či bude mať vôbec na zaplatenie kúrenia, ho doviedla až sem.
Chcel, aby mu bolo teplo. Ako všetci...
Zhromaždenia sa zúčastnili i traja dúbravskí bezdomovci.
Odchádzali s hrejivým pocitom štedrého finančného prírastku.
Nestarali sa príliš do politiky, avšak núdza a starosť, či budú mať prostriedky na zakúpenie vína, ich doviedla až na námestie.
Chceli, aby im bolo teplo…

Základ pre jednotu bol teda daný.
Zostávalo iba jasne definovať hlavný spoločenský rozpor.
Riešiť samostatne jednotlivé čiastkové problémy ako nezamestnanosť, starobné dôchodky, ceny energií či bytovú dostupnosť sa nepodarilo ani ministerstvu práce, ba ani Fondu rozvoja bývania, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vyslovene zaostával.
Zle bola totiž postavená samotná otázka.
Čo sa nepodarilo politikom, teraz uskutočňovali sami ľudia - zdola.
„Teplo pre všetkých, ktorí ho potrebujú! vyhlásil na záver svojho prejavu jeden z rečníkov.

Po rokoch samoty v opustenom byte na prízemí teraz dôchodca Ján pociťoval zadosťučinenie, návrat stratenej hrdosti a entuziazmu.
Jeho všeobecné nadšenie ukončila toho večera až rana tupým predmetom do zátylku, pri vstupe do obydlia.
Obavy sa naplnili.
Kúrenie už nezaplatil.

Tragédiou sa ale ľudové povstanie nenechalo oslabiť.
Naopak, dalo by sa prehlásiť, že - napriek prehnaným prvotným očakávaniam - došlo aspoň k čiastočnému úspechu:
Traja bezdomovci napokon prečkali zimu v teple, v byte na prízemí…

Predstavitelia vlády naďalej odmietali prísť s uceleným riešením a požiadavky verejnosti opakovane označili za neopodstatnené.
Pre objektívnosť je nutné dodať, že svoje tvrdenia opierali o relevantné štatistické zistenia.
Údaje z posledného obdobia vykazovali zreteľný pokles počtu osôb bez domova, ako i dostatok uvoľnených bytov s ústredným kúrením.
Ohlas týchto výsledkov na seba nenechal dlho čakať.
V polovici februára zaznamenali preferencie vládnej strany opäť nárast.

S posledným snehom sa roztopili i zvyšky triedneho boja.
Vláda, za výdatnej pomoci svojich čísel, dostala situáciu pod kontrolu.
Zreteľne tiež ubudlo extrémistov na demonštráciách…
Snáď jedinou nezodpovedanou otázkou zostal náhly vzrast množstva násilných trestných činov.
Intenzívne sa ňou však už zaoberá Ústav kriminológie a trestného práva.
Nezaplatené teplo, ako pokračovanie individuálnej revolty niektorých jednotlivcov voči štátu, sa rozpočítalo na ostatných obyvateľov domov…


Klimeux 

vyšlo na internetovej stránke kultúrno-politického magazínu DAV/ 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára